SPANSER
آشنایی با اسپانسر
پلتفرم اسپانسر حاصل چند سال دغدغه ناشی از کمبود سرمایه برای رشد و توسعه استارتاپ های ایرانی است
در ایران ما، جوانان خلاق در حال راه اندازی استارتاپ های کوچک اما با ایده های بزرگ هستند، تا بتوانند علاوه بر رفع نیازی از جامعه و ایجاد اشتغال، تاثیری مثبت بر زندگی مردم داشته باشند، لازم است تا منابع مالی کافی در اختیار این کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد و این امر مهم میسر نخواهد شد جز با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و کلان، اما به دلیل عدم اعتماد سازی کافی از سمت صاحبان استارتاپ و همچنین مشخص نبودن دقیق مسیر فعالیت این کسب و کارهای نوپا، همواره جذب سرمایه برای بنیان‌گذاران استارتاپ بسیار سخت می باشد.
ما در تیم اسپانسر رویایی داریم که می‌خواهیم با کمک سرمایه‌گذاران خرد و کلان بستری بزرگ برای جذب حداقل سرمایه برای رشد این استارتاپ ها فراهم نماییم تا با روش‌های مختلف که در استراتژی‌های ما نهفته است بتوانیم علاوه بر حفظ ارزش سرمایه‌ای که جذب می‌شود، آن را افزایش دهیم.
بیشتر ...

چشم انداز پیش رو
امیدوار هستیم تا سال 1400 بتوانیم به اهدافمان دست یابیم
جذب 1000 استارتاپ
انتشار 100/000 گزارش از رشد و فعالیت استارتاپ‌ها
جذب 4000 سرمایه گذار خرد و کلان
استقرار درگاه پرداخت Spans در 500 وب سایت
فروش 1/000/000 میلیون سهم از استارتاپ‌ها